Slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een uitspraak gedaan waarin is gesteld dat medewerkers na twee jaar ziekte niet langer in een slapend dienstverband mogen worden gehouden.

Wanneer een werknemer een voorstel doet ter beëindiging van het dienstverband, dan moet de werkgever daarmee instemmen op basis van goed werkgeverschap.

Transitievergoeding

Voor de berekening van de transitievergoeding wordt de einddatum gesteld op de dag na de verplichte loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid; over het algemeen de dag na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

De werkgever kan compensatie aanvragen bij het UWV ter vergoeding van (een deel van) de transitievergoeding. Wanneer een lager bedrag dan de transitievergoeding wordt gecompenseerd, is dit niet een reden de transitievergoeding te verlagen.

De werknemer kan verzoeken het dienstverband te beëindigen na twee jaar ziekte.

Uitzondering

Wanneer een werkgever kan bewijzen dat hij belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld wanneer er nog re-integratiemogelijkheden zijn, dan hoeft hij niet mee te werken aan het beëindigen van het dienstverband.

De werkgever kan het verzoek niet weigeren enkel en alleen omdat de werknemer binnenkort toch de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

Hulp nodig?

Wilt u het slapende dienstverband beëindigen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij stellen graag de vaststellingsovereenkomst op, berekenen de transitievergoeding en het te compenseren bedrag, vragen namens de werkgever compensatie aan en begeleiden partijen bij het beëindigen van het dienstverband.

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!