Begeleiding bij ontslag

Veel werkgevers en werknemers hebben wij reeds bijgestaan bij het beëindigen van het dienstverband. Wij hebben dan ook veel ervaring op dit gebied. Onze kennis van het ontslagrecht is actueel.

Nadat wij samen hebben geïnventariseerd wat de beste aanpak is, gaan wij aan de slag en ontzorgen volledig.

Beëindiging in onderling overleg

 • Beëindigingsovereenkomst opstellen
 • Begeleiding bij gesprek inzake ontslagaanzegging
 • Beschikbaar stellen documentatie inzake Slecht Nieuws Gesprek
 • Beëindigingsovereenkomst bespreken met werkgever en werknemer
 • Onderhandelen met de advocaat van de wederpartij
 • Beëindigingsovereenkomst laten ondertekenen
 • Nazorg

Wij prefereren een praktische benadering boven een juridische opstelling, waarbij ook rekening wordt gehouden met emoties. 

Ontslagvergunningaanvraag
bij UWV WERKbedrijf

 • Aanvraag ontslagvergunning
 • Aanvullende vragen beantwoorden aan UWV
 • Reageren op verweer
 • Reactie juridisch laten toetsen indien gewenst
 • Vinger aan de pols houden bij het proces

Ontslag op staande voet

Te bewerkstelligen door het opstellen van een brief met de juiste inhoud, waarover wij u kunnen adviseren. Een prompte reactie is noodzakelijk.

Ontbinding door de kantonrechter

Hierbij werken wij nauw samen met arbeidsrechtadvocaten. Zij dienen het verzoek in bij de kantonrechter om uw zaak te verdedigen. Het voortraject wordt door ons verzorgd. Wij helpen u bij het vormen van een goed dossier, waarmee het dienstverband kan worden beëindigd.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!