Outplacement

Begeleiding voor het beëindiging van het dienstverband of na ontslag.

Onze loopbaancoaches zijn persoonlijk betrokken en laten pas los nadat er succes is gerealiseerd met jouw outplacement traject. Maak gerust een kennismakingsafspraak. Dit verplicht tot niets.

Outplacement

Maak kennis en stel je doel!

Middels een intakegesprek wordt kennis gemaakt met de persoonlijke begeleider. Het doel van de outplacement wordt besproken en ook de te nemen stappen om dat doel te bereiken. Tegelijk wordt hulp geboden bij de aanvraag van een uitkering. 

Sta in je kracht!

Geleerd wordt om te gaan met de onvrede over het verlies van het werk. Om ruimte te verkrijgen voor nieuwe kansen, wordt stil gestaan en terug gekeken naar de oude situatie. Dit levert bouwstenen op voor de toekomst. 

Wij hebben een uitgebalanceerd outplacement programma ontwikkeld dat leidt tot succes.

Doe wat je kan!

De persoonlijke interesses, passies en motieven worden in kaart gebracht. Inzicht wordt gegeven in competenties, drijfveren en ambities. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk profiel opgesteld. Gekeken wordt naar mogelijkheden, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen.

Psychologische  en persoonlijkheidstests worden ingezet, wanneer dat nodig is. Dit levert vaak hele nieuwe inzichten op in persoonlijke kwaliteiten. De kans op succes wordt hierdoor vergroot. Met deze inzichten helpen we bij het verkennen van de arbeidsmarkt. Welke bedrijven passen en waar zijn de banen te vinden die aansluiten op de kwaliteiten.

Outplacement

Talenten worden benadrukt in een pakkend CV. Sollicitatiebrieven worden opgesteld waarin de kwaliteiten onderscheidend worden gepresenteerd, zodat de brief niet opgaat in de massa. Kritisch wordt gekeken naar de persoonlijke presentatie, kleding en persoonlijke verzorging. Bewustwording van hetgeen wordt uitgestraald en wat wordt gezegd zonder woorden is belangrijk. Bestaande Social Media accounts worden onder de loep genomen. Verbetering wordt bereikt door het geven van opbouwende kritiek. Er wordt getraind in persoonlijke presentatie (elevator pitch) en het voeren van sollicitatiegesprekken. De volgende stap kan worden gezet.

Aan de slag!

De arbeidsmarkt wordt benaderd, gezocht wordt naar geschikte vacatures. Toegang wordt gegeven tot een persoonlijke online sollicitatie omgeving. De begeleider kijkt mee en stuurt bij wanneer dit nodig is.

Er wordt geholpen bij open sollicitaties en het benutten van het persoonlijke netwerk (zowel online als offline). Accounts worden aangemaakt of aangepast op Social Media. Ook ons netwerk wordt benut om de droombaan te vinden. 

Realiseer succes!

Wanneer de voorgaande trajecten niet hebben geleid tot succes, blijven we hulp bieden, om die nieuwe uitdaging te vinden. Kandidaten komen regelmatig bijeen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren tot het doel is bereikt. Deze bijeenkomsten worden begeleid door een professional.

Aanmelden voor
Gratis intake gesprek.

Na ontvangst van uw verzoek, nemen wij zo snel mogelijk contact op om een afspraak met elkaar in te plannen.