Personeelsreglement

Een personeelsreglement is maatwerk. Het is belangrijk dat alles wat bewust en onbewust aanwezig is aan de orde te stellen, zodat dit kan worden gebundeld in een reglement. Het dient als naslagwerk voor zowel werkgever als werknemer en geeft duidelijkheid.

Vaak zijn er binnen het bedrijf allerlei regelingen, wel of niet vastgelegd en er zijn ingesleten gebruiken. Met onze kennis en ervaring op dit gebied, is de werkgever ervan verzekerd dat een volledig reglement wordt opgeleverd dat voldoet aan de actualiteit. 

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.

Bij het opstellen van een reglement, ontzorgen wij de werkgever volledig. Natuurlijk begeleiden wij bij implementatie.

Bij de inhoud van het reglement kan worden gedacht aan:

  • Een beschrijving van het bedrijf.
  • De werktijden, (bijzonder) verlof en verzuim.
  • Vergoedingen en voorzieningen, zoals pensioen, functionerings- en beoordelingsgesprekekn en opleidingen.
  • Beëindiging van het dienstverband.
  • Diverse bedingen, regels en sancties bij niet naleving hiervan.
  • Regels bij ziekteverzuim en omtrent veiligheid.
  • Organisatorische zaken.
Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!