Arbeidsovereenkomst

Maatwerk

Graag checken wij jouw arbeidsovereenkomst of deze voldoet aan de huidige wetgeving. Is er behoefte aan een geheel nieuw exemplaar dan ontwikkelen wij deze graag op maat. Neem gerust contact met ons op. Vaste of tijdelijke contracten, oproep- of min-/maxcontracten; wij houden rekening met jouw wensen, wat wettelijk is toegestaan en indien noodzakelijk, de regelgeving in de CAO.

Kortom, overeenkomsten op maat.

Vaak gebruiken bedrijven al jarenlang hetzelfde contract;
wetgeving verandert, maar bedrijven nemen de wijzigingen niet over.
Dit brengt risico’s met zich mee.
Je kunt hierdoor voor onaangename verrassingen komen te staan.

 

Er zijn legio voorbeelden

Proeftijd
Wanneer een te lange proeftijd is overeengekomen, dan is deze nietig, ofwel er is helemaal geen sprake van een proeftijd. Afscheid nemen van een werknemer in de eerste maand van het dienstverband, wordt dan heel lastig.

Datum ondertekening
Het is belangrijk de arbeidsovereenkomst te laten tekenen, voordat de nieuwe werknemer start met de werkzaamheden. Als de medewerker weigert te tekenen, maar is wel aangevangen met zijn werkzaamheden, dan zijn de regels van het recht van toepassing. Die zijn vaak ter bescherming van de werknemer. Ook hier is bijvoorbeeld geen sprake van een proeftijd, want die moet je schriftelijk overeenkomen en zo is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

Opzegtermijn
Wanneer je een langere opzegtermijn dan één maand overeenkomt, dan geldt voor de werkgever automatisch een dubbele opzegtermijn.

Andere voorbeelden
Het opnemen van een verjaringstermijn voor vakantiedagen, vergeten van een tussentijdse opzegmogelijkheid bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het vergeten een personeelsreglement van toepassing te verklaren, het niet opnemen van een wijzigingsbeding en een te ruim concurrentiebeding.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!