Wat is mediation?

Een mediator begeleidt bij het oplossen van conflicten. Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker of tussen medewerkers onderling.

Bij mediation werk je samen aan een oplossing op basis van wederzijdse belangen. In tegenstelling tot een procedure waarbij de rechter bepaalt en meestal tot een winnaar en een verliezer leidt. Bovendien is zo'n juridische procedure openbaar, kostbaar en duurt vaak lang.

Helma Zonneveld, is MfN-registermediator. Zij heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol en begeleidt bij onderhandelingen. Zij helpt de feitelijke, zakelijke en emotionele aspecten uit elkaar te halen. Waardoor er ruimte ontstaat voor een oplossing.

Helma: "Werknemers zijn vaak emotioneel en gaan de confrontatie met de werkgever uit de weg. Daarom voer ik in eerste instantie een individueel gesprek met de werknemer en een individueel gesprek met de werkgever, gevolgd door een  gezamenlijk gesprek. Alleen als de werknemer dat aan kan." 

Deelname aan mediation is vrijwillig. Wanneer het gaat om ziekteverzuim heeft de medewerker echter wel re-integratieverplichtingen. Wanneer de bedrijfsarts mediation adviseert, is de medewerker hier volgens hem ook toe in staat.

Helma: "Ik probeer de medewerker eerst in zijn of haar kracht te zetten tijdens het individuele gesprek en te sterken voor de confrontatie. Het is een hele overwinning als dat lukt. "

Helma Zonneveld, MfN-mediator

MfN - Register

Bij mediation wordt samen gewerkt aan een oplossing op basis van wederzijdse belangen,
waardoor er alleen winnaars zijn en geen verliezers.

Als het echt niet meer lukt samen?

Het lukt niet altijd om tot elkaar te komen. Soms is het voor beide partijen beter een punt te zetten achter de arbeidsrelatie. De mediator begeleidt dan bij de onderhandelingen.

Alle afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarmee de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen. Dit lijkt in het voordeel van de werkgever. We zien echter vaak dat het op termijn ook beter is voor de werknemer.

Droombaan

Een carrière binnen het bedrijf is niet meer mogelijk. Dat moment blijft lastig. Het is niet leuk te horen dat je niet meer gewenst bent binnen het bedrijf. De medewerker wordt persoonlijk geraakt. Emoties gaan opspelen.

Een lange lijdensweg wordt voorkomen. De mediator helpt de feiten op een rijtje te zetten en de situatie zakelijk te bekijken. Al snel wordt uitgekeken naar nieuwe kansen. Misschien wordt het tijd het roer volledig om te gooien en wellicht leidt dit zelfs tot een droombaan.

Arbeidsmediation arbeidsconflict

Wanneer sprake is van een arbeidsconflict of deze dreigt te ontstaan, adviseren wij arbeidsmediation in te zetten. Wanneer een arbeidsconflict speelt, leidt dit tot stress en dreigt uitval door ziekte. Om de kwestie niet te laten escaleren is het verstandig op tijd actie te ondernemen en zaken tegen elkaar uit te spreken. Een arbeidsconflict kan ontstaan met de werkgever, leidinggevende of een collega. Wanneer het lastig is om gezamenlijk de diepte in te gaan en de kwestie uit te spreken, is het inschakelen van een arbeidsmediator een uitstekende oplossing.

Arbeidsconflict werkgever

Heb jij inmiddels al een arbeidsconflict met jouw werkgever, dan lossen we de kwestie graag voor je op. Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe we deze delicate situatie op kunnen pakken. Het is vaak lastig om zelf in gesprek te gaan met jouw werkgever om het op te lossen. Ondertussen lig je er wel ’s nachts wakker van en dreig je door de stress die je daarvan hebt uit te vallen. Daar heeft helemaal niemand iets aan. Arbeidsmediation draagt bij aan jouw duurzame inzetbaarheid. Jouw werkgever is vast bereid om hieraan mee te werken.

Aanmelden voor
Gratis intake gesprek.

Na ontvangst van uw verzoek, nemen wij zo snel mogelijk contact op om een afspraak met elkaar in te plannen.