Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, neutraal, integer en adviseert objectief.

De vertrouwenspersoon van Easy Personeel:

  • Zorgt voor de eerste opvang
  • Gaat na of er hulp of advies nodig is.
  • Zoekt eerst naar interne informele oplossingen
  • Verwijst eventueel naar andere extere mogelijkheden.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag (sexuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten).
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenste situaties.

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is verplicht vanuit de  Arbowet.

 

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Het verhaal wordt intern niet bekend gemaakt, als daar geen noodzaak voor is.
Hierdoor voelt de medewerker zich veilig genoeg om het verhaal uit de doeken te doen. Er is geen sprake van conflicterende belangen.
De vertrouwenspersoon van Easy Personeel is onafhankelijk, neutraal, integer en adviseert objectief.

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!