Inzetbaarheidsonderzoek

De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid voor de lange termijn ligt zowel bij jou als bij jouw werkgever. Jij vindt het toch ook belangrijk dat je gezond kan blijven werken tot het pensioen en daarvan vitaal kan genieten.

Bij een inzetbaarheidsonderzoek wordt gesproken over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en persoonlijke behoeftes. Het gaat om het uitwisselen van ideeën en mogelijkheden.


Plezier

Een inzetbaarheidsgesprek is gericht op werken, plezier in het werk, benodigde kennis, werk-/privé balans en op werk op de korte en lange termijn. De focus ligt op mogelijkheden en niet op beperkingen of medische barrières. Vaak gaat het om het creëren van bewustwording over de inzetbaarheid voor de korte en langere termijn. Zo kan bijvoorbeeld worden onderzocht wat de oorzaak van eventueel verzuim is, waarbij niet alleen gezondheidsaspecten aan de orde komen, maar dieper wordt ingegaan op andere factoren.

Een inzetbaarheidsonderzoek wordt vaak gecombineerd met een gezondheidspeiling.


Mogelijkheden 

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde komen zijn: 

  1. Plezier in het werk.
  2. Kennis en vaardigheden
  3. Gezondheid
  4. Werk-privé balans
  5. Werk op de korte en lange termijn 

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!