Personeelsadviseur voor het MKB

Praktisch, professioneel en betaalbaar

Welke personeelskwestie er ook speelt, wij lossen het op! 

Easy personeel is dé personeelsadviseur voor het MKB in Noord Holland. We begeleiden bij functionerings-/beoordelingsgesprekken, ziekteverzuim, ontslag, lastige waarschuwingsgesprekken, bij arbeidsconflicten (mediation), outplacement en tweede spoor re-integratie. Maar ook adviseren wij medewerkers gezond te laten werken tot aan het pensioen. Kan dat niet binnen het bedrijf, dan zoeken we naar andere oplossingen.

We beschikken over een schat aan HRM / personeelsdocumenten, die voor u op maat worden gemaakt. Ook kunt u bij ons terecht voor arbeidsjuridisch advies, arbeidsvoorwaarden en beloningsstructuren.

Praktisch

We zijn vooral praktisch ingesteld. We geven niet alleen adviezen, maar bieden oplossingen. Daarbij kunt u rekenen op begeleiding bij de implementatie. 

Betaalbaar

Het MKB vooruit helpen, is onze passie, uw tevredenheid onze beloning. Daar betaalt u natuurlijk voor maar geld is niet onze drijfveer. Bedrijven kunnen op ons rekenen voor een uur, één of enkele dagen, voor een project of op interim- of abonnementsbasis.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. 

Bel ons gerust of druk op de HELP-button. 

   
help personeel                                     
   

Actualiteiten:

 • Hoe vult u de energietank van uw medewerkers?

  Als werkgever vraagt u veel van uw medewerkers, dat hoort erbij. Maar soms geven medewerkers te veel en raken ze overspannen. Wat is een goede verhouding tussen geven en vragen?

  Energie geven of nemen?

  Geven, geven en nog meer geven
  Sommige medewerkers zijn echte gevers. Sommigen geven zelfs ten koste van zichzelf of zonder energie te kunnen ontvangen van anderen. Als ze daarmee doorgaan, putten zij zichzelf uit.

  Of zuigen
  Tegenover deze gevers zien we in bedrijven ook zuigers. Misschien herkent u dat wel, medewerkers die juist nemen van u en hun collega’s. Ze nemen energie, vragen voortdurend aandacht of doen dingen ten koste van anderen. Hoe zorgt u voor een goede balans tussen geven en ontvangen?

  Neem uzelf als uitgangspunt
  Het kan verhelderend werken om in gedachten eens na te gaan hoe u zich voelt als u met iemand heeft samengewerkt: voelt u zich energiek of juist leeggezogen

  Vul de energietank

  Onderzoek
  Wanneer geeft u iets waardoor mensen zich meer opgeladen voelen? Uit onderzoek blijkt dat er vijf manieren zijn om de energietank gevuld te krijgen:

  • Complimenten geven en bemoedigende woorden spreken.

  • Qualitytime: met zorgvuldige aandacht en tijd een overleg voeren, een praatje maken of juist even tijd voor uzelf nemen.

  • Presentjes en beloningen die raken aan het interessegebied van de ander.

  • Een service verlenen: koffie halen, werk overnemen, iemand aanbevelen, etc.

  • Het lichamelijke welzijn verhogen door aanraking, zoals een schouderklopje.

  Wat kunt u daarvan leren?

  • Stuur bij belangrijke gebeurtenissen een persoonlijke kaart met een zin die past bij de persoon.

  • Neem regelmatig actieve rust. Dit helpt om de eigen energietank goed te vullen. Geef medewerkers de kans om tijd in te ruimen, bijv. om even ongestoord van muziek te genieten. De helderheid en productiviteit verbetert daardoor.

  • Houd bij waar iemand van houdt en zoek iets uit waaruit blijkt dat u zich heeft verdiept in hem, in plaats van een algemene waardebon waarbij de ander zelf iets kan uitzoeken.

  • Beveel anderen aan, bijv. op LinkedIn. Dit is een kleine moeite met grote impact.

  • Huur eens een stoelmasseur in. Dit kan kort en krachtig. Met een behandeling van 20 minuten kan iemand al ontspannen. De kosten betalen zich terug door medewerkers die meer energie hebben en beter presteren.

  Rechtvaardigheid

  Uit onderzoek blijkt dat ‘rechtvaardigheid’ belangrijk is voor geluk in organisaties. Het is dus belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

  Er zijn drie soorten rechtvaardigheid:

  • Distributieve rechtvaardigheid: medewerkers ontvangen op basis van hun bijdrage een beloning.

  • Procedurele rechtvaardigheid: er wordt onpartijdig gehandeld waarbij de juiste procedures zijn gevolgd.

  • Interactionele rechtvaardigheid: medewerkers ontvangen relevante informatie en worden met waardigheid behandeld.

 • Wanneer komt er een or of pvt in beeld?

  Uw bedrijf bestaat uit twee aparte BV’s, maar in de praktijk vormen deze samen één bedrijf waar 35 mensen werken. Bent u nu verplicht om een pv op te richten?

  Minder dan 50 werknemers

  50 plus 
  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is voornamelijk geschreven voor de taken en bevoegdheden van een ondernemingsraad (or). Een or moet worden ingesteld vanaf 50 werknemers.

  Ook voor 50 min
  Een aantal artikelen in de WOR regelt de medezeggenschap in kleinere bedrijven. In een onderneming waar in de regel ten minste 10 personen, maar minder dan 50 personen werkzaam zijn, kan een personeelsvertegenwoordiging (pvt) ingesteld worden. Het kan dus, maar het moet niet.

  Wie tellen er mee?
  Met werkzame personen doelt de WOR op werknemers met een arbeidsovereenkomst en uitzendkrachten die ten minste 24 maanden op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn.

  Verplichte pvt

  Op verzoek van de meerderheid
  Als een meerderheid van de in de onderneming werkzame personen vraagt om de oprichting van een pvt, dan moet u deze ook instellen. De wet schrijft niet voor hoe dat verzoek moet worden gedaan, maar een verzameling handtekeningen van uw medewerkers zegt al genoeg.

  Neem het serieus
  U doet er in elk geval verstandig aan om een verzoek serieus te nemen. Doet u dat niet, dan kunnen de werknemers een verzoek aan de kantonrechter voorleggen en eventueel daaraan voorafgaand nog aan een bedrijfscommissie.

  Twee BV’s, toch één bedrijf?

  9 plus 26
  Wat nu als de onderneming uit twee BV’s bestaat, waarvan er eentje 9 werknemers heeft en de andere 26? Moet u dan een pvt voor die BV oprichten als de werknemers daar om vragen?

  Ruime blik
  De WOR gaat uit van een onderneming en bekijkt de begrippen ruim. Met onderneming wordt bedoeld: een zelfstandige organisatorische eenheid waarin krachtens een arbeidsovereenkomst werk wordt verricht . Bedrijven met twee of meer vestigingen of BV’s die duidelijk samenhangen en de grens van 50 bereiken, kunnen verplicht worden een or in te stellen.

  Per geval bekijken
  Er moet per individueel geval steeds worden gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de verschillende filialen, vestigingen en vennootschappen om te kunnen oordelen hoeveel werkzame personen er meetellen voor het getalscriterium.

  Voorkomen?
  Het verplicht instellen van een pvt kunt u voorkomen door zo min mogelijk samenhang tussen deze bedrijven. Hoe zelfstandiger van elkaar, hoe kleiner de verplichting tot het instellen van een gezamenlijk medezeggenschapsorgaan.

   

 • vakantiedagen aan het einde van de rit uitbetalen?

  Werknemers hebben recht op minimaal 4 weken betaalde vakantie per jaar. Maar wat als een werknemer geen vakantiedagen heeft opgenomen? Moet u dan die dagen uitbetalen?

  Wettelijk en bovenwettelijk
  Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op minstens viermaal het aantal arbeidsdagen per week aan doorbetaalde vakantie. Een fulltimewerknemer bouwt jaarlijks dus twintig vakantiedagen op. Daar bovenop kan de werknemer volgens de cao of de arbeidsovereenkomst recht hebben op meer vakantiedagen, de bovenwettelijke vakantiedagen.

  Beperkt houdbaar
  In het verleden verjaarden alle vakantiedagen pas na verloop van vijf jaar. In 2012 werd de vakantiewetgeving aangepast en sindsdien is de verjaringstermijn voor de wettelijke vakantiedagen nog slechts zes maanden. Deze termijn begint na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op die dagen is ontstaan. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt nog steeds de verjaringstermijn van vijf jaar.

  Goed vastleggen
  Omdat de verschillende soorten vakantiedagen op verschillende momenten verjaren, is de registratie van die dagen niet eenvoudig. 

  verjaring als niet opgenomen

  Uit de praktijk
  De verjaring van vakantiedagen was onlangs aan de orde in een procedure bij de Rechtbank Amsterdam, 13.02.2017 (RBAMS:2017:5478) . Wat was er gebeurd?

  Steeds doorgewerkt 
  Jannie had van oktober 2013 tot maart 2016 op oproepbasis voor schoonheidssalon Beauté gewerkt. Tijdens die twee en een half jaar had zij nooit vakantie opgenomen. Nadat zij ontslag had genomen, eiste ze uitbetaling van alle opgebouwde vakantiedagen, ruim € 3.000,-.

  Jammer, maar te laat
  Volgens Beauté waren de vakantiedagen over 2013 en 2014 inmiddels verjaard. Hij erkende dat Jannie recht had op uitbetaling van de in 2015 en 2016 opgebouwde vakantiedagen, maar vanwege zijn slechte financiële situatie kon hij die niet in één keer betalen.

  Eigen verantwoordelijkheid
  De kantonrechter stelt voorop dat de aanspraak op wettelijke vakantiedagen vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin die aanspraak is ontstaan. Dat is alleen anders als de werknemer niet in staat was vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of omdat het te druk was om op vakantie te gaan. Maar daarvan was hier geen sprake.

  Jannie heeft simpelweg nooit gevraagd of zij vakantie mocht opnemen. Zij kan Beauté dan nu ook niet verwijten dat zij niet de kans heeft gehad vakantie op te nemen. Een werkgever kan niet worden verplicht zijn personeel op vakantie te sturen. Het opnemen van vakantiedagen is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf.

  Niet verjaard
  De rechter is het met de werkgever eens dat de vakantiedagen van Jannie over 2013 en 2014 zijn verjaard. Dat geldt niet voor de in 2015 en 2016 opgebouwde vakantiedagen, ongeveer € 1.500,-. Ook al gaat het financieel slecht met Beauté, toch moet hij bij einde dienstverband het niet-verjaarde vakantietegoed uitbetalen.