Vertrouwenspersoon

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Arbowet en is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid binnen een bedrijf.

De vertrouwenspersoon van Easy Personeel:

  • Zorgt voor de eerste opvang
  • Gaat na of er hulp of advies nodig is.
  • Zoekt eerst naar interne informele oplossingen
  • Verwijst eventueel naar andere extere mogelijkheden.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag (sexuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten).
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenste situaties.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Het verhaal wordt intern niet bekend gemaakt, als daar geen noodzaak voor is. Hierdoor voelt de medewerker zich veilig genoeg om het verhaal uit de doeken te doen. Er is ook geen enkele sprake van conflicterende belangen. 

Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, neutraal en oordeelt objectief. Bovendien is zij gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Bel ons gerust 072-7630733.