Waarschuwingsgesprekken

Regelmatig worden we ingeschakeld voor de begeleiding bij waarschuwingsgesprekken. Het streven is dat de strubbelingen worden opgelost en de werknemer weer waardevol is voor het bedrijf.

Het doel is gedragsverandering te bewerkstelligen. Als dat niet lukt wordt er dossier gevormd om het disfunctioneren aan te tonen bij de kantonrechter.

Stappen:

  • Intakegesprek met werkgever, verzamelen te bespreken punten.
  • Aanleveren gesprekspunten, leidraad voor gesprek.
  • Begeleiding bij waarschuwingsgesprek.
  • Opstellen waarschuwingsbrief, waarin de gemaakte afspraken helder worden neergezet.
  • Begeleiden bij evaluatiegesprek om de vinger aan de pols te houden en de werknemer niet terug valt zijn oude gedrag.

Lukt dat niet, dan moeten er wellicht maatregelen worden genomen, die kunnen leiden tot beëindiging van het dienstverband.

Het gaat ons er om, om de zorgen bij de werkgever weg te nemen en de kwestie voor hem op te lossen.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.