Persoonlijkheidstests

assesments

Tests zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Om tests van nut te laten zijn, is enerzijds goed gebruik en anderzijds een goede keuze van groot belang.  

Wij adviseren graag een keuze te maken uit onderstaande mogelijkheden. Bepalend daarvoor is het doel waarvoor wordt getest. Daarnaast kan worden gerekend op professionele uitleg over de uitslag van de tests en interpretatie daarvan.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.

Managementtest
Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.

Marketing en sales potentieel test
Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Groepsrollentest
Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.

Competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.

360 graden competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen. 

IQ test
Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.

Werkstijltest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

Nederlandse werkwaardentest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt. 

Carrièreankers (theorie Schein)
Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt. 

Jung persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn. 

Kerntyperingtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.

Persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).

Nederlandse persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Beroepskeuzetest
Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.

Beroepskeuzetest elementaire beroepen
Brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening. 

Beroepskeuzetest fundamentele beroepen
Speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies.

Analogieën hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen 

Analogieën middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen 

Cijferreeks hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen 

Cijferreeks middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen 

Grammaticatoets HBO/WO
Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.

Woordenschattest HBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen. 

Woordenschattest MBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.

Woordenschattest VMBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen. 

Enneagramtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.