Ziekmelding door conflict

03-07-2014, Helma Zonneveld

Bloemen als dank, doordat een ziekmelding door een conflict door ons werd opgelost door het dienstverband te beëindigen.

Nadat de bedrijfsarts constateerde dat er geen sprake was van ziekte, maar door een conflict, werd de personeelsadviseur van Easy Peresoneel ingeschakeld om het probleem op te lossen. Er was teveel gebeurd om het conflict nog op te lossen De werknemer had inmiddels een jurist ingeschakeld. Wat de werkgever betrof mocht de werknemer echter nog terugkeren in het werk, hij zou echter wel zijn gedrag aan moeten passen en zich persoonlijk moeten ontwikkelen. De werknemer wilde echter niet meer terugkeren. Door Easy Pesoneel werd onderhandeld over de beëindigingsvoorwaarden en een beëindigingsovereenkomst opgesteld. De vergoeding werd beperkt tot aanvulling van het WW-inkomen gedurende een beperkt aantal maanden.

De opdrachtgever beloonde Easy Personeel met bloemen en bedankte voor de hulp. Alleen door te doen waar we goed in zijn: ontzorgen en oplossen!