Tuincentrum

01-01-2013, Helma Zonneveld

Tuincentra hebben het hard te verduren door de economisch crisis. Ook het uitblijven van de lente in 2013 doet de branche geen goed. Begin 2013 wordt Easy Personeel door het Ondernemersklankbord gevraagd mee te denken om het personeelsbestand te flexibiliseren. De eigenaar aan het woord: “Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per week, terwijl we in rustige tijden handjes teveel hebben en in piekperiodes alle zeilen moeten bijzetten.”

Easy adviseert een ontslagvergunning aan te vragen voor alle medewerkers en ze daarnaast allemaal een arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van een min-/max-overeenkomst. Het huidige aantal arbeidsuren wordt voor de helft gegarandeerd en de andere helft is op oproepbasis.

Er worden gesprekken gevoerd met de medewerkers. De eigenaar: “Door deze gesprekken, die we samen met een adviseur van Easy met de medewerkers hebben gevoerd, zijn ze allemaal overtuigd van de noodzaak.” De meesten gaan akkoord met een beëindiging in onderling overleg en tekenen gelijktijdig met de beëindigingsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de helft van het aantal arbeidsuren. Voor de overige werknemers wordt de ontslagvergunning verleend, mede vanwege het feit dat de medewerkers inhoudelijk geen verweer voeren. Het ontslag wordt voor deze medewerkers aangezegd en ook zij krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de helft van het aantal arbeidsuren aangeboden.

De eigenaar: “Door de professionele aanpak van Easy Personeel kunnen de medewerkers aanspraak maken op een WW-uitkering voor de uren dat wij ze niet nodig hebben en beschikken wij over de noodzakelijke flexibiliteit in onze personele bezetting.”