Personeelsadviseur op abonnementsbasis

13-01-2014, Tom van Kimmenade, budgetbroodjes

Tom van Kimmenaede: "We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat we volledig ontzorgt werden. In 2014 gaan we verder met het professionaliseren van het P&O beleid.

Op het gebied van P&O hebben we zelf niet de tijd en de kennis om alles goed te regelen. Door onze groei werd het tijd om een specialist in te schakelen. Claudine Laan is begin 2013 gestart met een personeelsscan, waarin de hiaten werden blootgelegd. Hierna is een plan van aanpak opgesteld, op basis van een betaalbaar abonnement is Claudine aan de slag gegaan. Zij heeft P&O instrumenten ontwikkeld en heeft ons het hele jaar begeleid bij de implementatie. Een goede arbeidsovereenkomst is opgesteld die we voor elke nieuwe medewerker kunnen gebruiken. Het is heel prettig dat we op tijd op de hoogte worden gesteld als er een contract afloopt, zodat we met de medewerker in gesprek kunnen gaan.

Doel was ook om beoordelingsgesprekken te houden met de medewerkers en meer structuur en inhoud aan de gesprekken te geven. Er zijn resultaatgerichte functieomschrijvingen en praktische beoordelingsformulieren ontwikkeld. De begeleiding bij de beoordelingsgesprekken hebben ervoor gezorgd dat we nu een team van gemotiveerde medewerkers hebben op alle locaties. We kunnen Claudine altijd bellen of mailen met een vraag en dan is er snel een duidelijk antwoord." Aldus Tom van Kimmenaede, eigenaar van Budget Broodjes.