Ziekmelding door een conflict

,

Wij krijgen regelmatig te maken met een arbeidsconflict . Wat kan je er aan doen en word je als werkgever buiten spel gezet als dat leidt tot een ziekmelding?

Het is steeds gebruikelijker dat een mediator wordt ingeschakeld. Meestal op advies van de bedrijfsarts. Een waardevolle medewerker kan hierdoor worden behouden en met veel plezier terugkeren op de werkvloer.
Het is overigens vaak het geval dat partijen niet meer met elkaar verder kunnen. Beëindiging van het dienstverband behoort dan tot de mogelijkheden, waarbij de werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Dit kan een hele mooie oplossing zijn, die acceptabel is voor de werknemer en betaalbaar voor de werkgever. 

Een voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk. Er was sprake van een ziekmelding waarbij het erop leek dat werkgever en werknemer niet meer op één lijn konden komen. Met name de werknemer had het gevoel dat hij werd weggepest door de werkgever. De oorzaak was een aantal verkeerd begrepen opmerkingen en misinterpretatie van afspraken. Deze gingen een heel eigen leven leiden, waardoor de medewerker niet meer in staat was zijn werkzaamheden uit te voeren. Hij voelde zich niet meer veilig op de werkvloer. Daarnaast was er veel veranderd in zijn privé-situatie, waardoor hij graag nieuwe afspraken wilde maken over werktijden.

Tijdens het mediationgesprek, werd een sfeer van veiligheid gecreëerd, waardoor de medewerker openheid van zaken durfde te geven. De werkgever had juist veel begrip voor de situatie.  De werknemer kreeg lang niet overal zijn zin. Er werden duidelijke afspraken gemaakt. De werknemer is na het gesprek weer aan het werk gegaan. De lucht was geklaard en de nodige afspraken waren gemaakt om herhaling te voorkomen. Deze afspraken zijn onder onze persoonlijke begeleiding gemaakt en ook zorgvuldig vastgelegd. 

Gedurende de mediation is er ruimte voor emoties, meningen en wensen. Wij stellen vragen en helpen te navigeren door de (voor)oordelen, misverstanden en verdriet of pijn. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar in deze fase wordt er wel begrip gecreëerd voor elkaar, waardoor gewerkt kan worden aan de volgende stap: het werken aan oplossingen. 

Wanneer zaken weer in perspectief moeten worden gezet, klein of groot, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag zoeken naar oplossingen 072 - 763 0 732 of mail info@easypersoneel.nl