Leza Horeca & Winkelmanagement

01-10-2012, Rien Schaper

Eind 2011 ontmoette ik Helma Zonneveld van Easy Personeel. Omdat ik het in deze periode heel druk had en een aantal dingen op personeelsgebied niet lekker liepen, leek het mij prettig om deze zorg uit handen te geven. Wij hebben al 25 jaar een bedrijf met 10 werknemers, en tot eind vorig jaar regelde ik de personeelszaken zelf. Uitgerekend in deze tijd, kwam Easy Personeel op mijn pad en met Helma klikte het meteen.

Reglement
Er werd gestart met het opstellen van een personeelsreglement, waarin heldere afspraken werden vastgelegd. Het was een kwestie van geven en nemen. Hier en daar werd het wat strenger, dat was nodig, want het was teveel los zand. Aan de andere kant werd het personeel extra beloond, bijvoorbeeld voor de avond- en weekenddiensten. Het was een reglement van ruim 50 pagina’s, maar er stond geen letter teveel in. Nu hoeft er bijvoorbeeld niet meer te worden gevraagd of een medewerker recht heeft op een verhuisdag, of wat er van je verwacht wordt als je ziek bent, het staat allemaal in het reglement.

Afscheid
Ook werden er gesprekken gevoerd met medewerkers. Hierin konden zowel de werknemer als ik onze onvrede over en weer uitten. Deze werden begeleid door Helma. Door de tijd heen is ons bedrijf veranderd, complexer geworden, waardoor het voor sommige mensen niet zo makkelijk was om mee te gaan in de stroom. Vastgeroest gedrag zorgde op de werkvloer, en met name bij mij, voor de nodige irritaties. Met enkele medewerkers was de werksituatie bijna tot het nulpunt gedaald, dit ontnam vooral mij, maar ook mijn werknemers, veel energie en werkplezier. Twee van hen hebben op mijn verzoek een andere baan gezocht en met een andere werknemer hebben Helma en ik stevige gesprekken gehad, waardoor de situatie nu weer werkbaar is. Ik ben nu zelfs zeer tevreden over zijn prestaties.

Functioneringsgesprekken
Door Prisma werden functieomschrijvingen gemaakt met functiedoelen die dienden als basis voor beoordelingsformulieren. Met alle medewerkers werden gesprekken gevoerd, die werden gecoacht door Claudine Laan van Easy Personeel. Aan het eind van het gesprek werden persoonlijke doelen geformuleerd. Hierdoor kan het personeel groeien, waardoor ook ons bedrijf groeit. Iedereen weet nu weer waar hij aan toe is. Het plezier is terug, we zitten weer in een flow. Inmiddels hebben wij een nieuw pand aangekocht. We verhuizen van een industrieterrein naar een prachtig pand in de stad. We willen graag in die flow blijven zitten en hebben besloten Easy als personeelsadviseur voor ons bedrijf aan te houden. Ook worden over een half jaar de doelen van de medewerkers geëvalueerd. Claudine zal deze gesprekken weer begeleiden. Het is fijn te weten dat er een beroep kan worden gedaan op zo’n professional van Prisma P&O. Ik kan het iedereen aanraden.