Jan Doets America Tours

07-12-2013, Helma Zonneveld

Jan Doets America Tours b.v., een reisorganisatie met 45 man personeel, stond op het punt een personeelsadviseur aan te nemen op HBO niveau om de personeelsinstrumenten te ontwikkelen. Na een aanbod van Easy Personeel besloot het bedrijf er toch vanaf te zien. Een HBO personeelsadviseur zou na maximaal een jaar de personeelsinstrumenten te hebben ontwikkeld, uitgewerkt zijn. Prisma ontwikkelde de personeelsinstrumenten; een medewerker van Jan Doets kreeg een promotiekans en werd benoemd tot personeelsmedewerker. Zij werd door Prisma begeleid en is nu prima in staat de ontwikkelde instrumenten te onderhouden en de personeelsadministratie te voeren.

Ook werd Prisma door Jan Doets gevraagd te onderzoeken welke medewerkers het best geschikt zouden zijn om diverse managementtaken op zich te nemen. Prisma ontwikkelde een tool waarmee de competenties van de daarvoor in aanmerking komende medewerkers werden gemeten; deze werden naast de benodigde competenties voor de managementtaken gelegd. Uit het onderzoek kwamen verrassende resultaten; medewerkers kwamen op posities terecht, die van te voren niet waren voorzien. Ze kregen tools aangereikt om hun nieuwe rol onder de knie te krijgen en gingen enthousiast aan de slag. Er werden tussen- en einddoelen gesteld om het functioneren in de nieuwe taak te volgen en te beoordelen. Door afspraken vast te leggen in een commitment agreement werd het project door Easy Personeel afgerond.