De Jong Lelies

01-10-2012, Claudine Laan

De Jong Lelies Holland BV heeft in 2012 Easy Personeel gevraagd de functieomschrijvingen binnen de onderneming te actualiseren en voor de beoordelingsgesprekken nieuwe formulieren te ontwikkelen. Doel was om de beoordelingsgesprekken op deze manier meer structuur en inhoud te geven. Aandachtspunt tijdens deze beoordelingsgesprekken was het ontwikkelen en doel- en resultaatgericht werken van de werknemer. Om de nieuwe vorm van beoordelen onder de knie te krijgen is Prisma bij alle gesprekken aanwezig geweest. Dit is zowel door de leidinggevende en de werknemers als zeer positief ervaren. Naast het ontwikkelen van de functieomschrijvingen en de beoordelingsformulieren, zijn ook alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Alle regelingen die we in de loop van de jaren hadden vastgelegd voor de medewerkers, zijn nu in één personeelsreglement opgesteld. Ook voor de seizoensmedewerkers zijn er overzichtelijke huisregels gemaakt.