Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

ESF 2014-2020 voor bedrijven en instellingen

Al een tiental klanten hebben wij mogen adviseren en begeleiden bij de implementatie van het advies, waarbij gebruik werd gemaakt van de subsidie-regeling. Er zijn legio mogelijkheden.

Zo vormden wij voor een klant een ouderenbeleid voor met name fysiek zware functies, bij een andere klant begeleiden wij bij beoordelingsgesprekken en ontwikkelden wij persoonlijke ontwikkelplannen. Medewerkers kunnen meer resultaatgericht worden aangestuurd of worden gewezen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en carrière met een persoonlijk ontwikkel- of verbeteringsplan.

Onderstaand tref je een opsomming van de mogelijkheden.

Aanvraag

De eigen investering bedraagt minimaal € 6.000,-- tot € 12.500,--. De andere helft wordt gesubsidieerd door de overheid. Easy Personeel wordt betrokken bij het advies én bij de implementatie. Het aanvragen van de subsidie en het indienen van de declaratie wordt geheel door ons verzorgd indien gewenst. De subsidie kan worden aangevraagd van 25 t/m 29 juni 2018, 12 t/m 16 november 2018 of 8 t/m 12 april 2019. De subsidie is voor alle door ons ingediende projecten ook daadwerkelijk toegekend.

Projecten

Je kan bijvoorbeeld denken aan:

 • Voeren van functionerings-beoordelingsgesprekken met professionele begeleiding.
 • Resultaatgericht aansturen van personeel door meetbare afspraken met medewerkers.
 • Dossiervorming, steeds belangrijker gezien de veranderde wetgeving.
 • Loopbaanscans met persoonlijkheidstesten
 • Uitvoeren van een gezondheidsonderzoek onder de medewerkers
 • Terugdringen ziekteverzuim
 • Ontwikkelen ouderenbeleid
 • Bevorderen van gezond en veilig werken (b.v. promoten gezondere leefstijl, terugdringen stress)
 • Bevorderen leercultuur (persoonlijke ontwikkelplannen)
 • Stimuleren van interne mobiliteit, benutten van individuele ambities en inzetten van talenten
 • Invoeren systeem van taak- en functieroulatie
 • Persoonlijke coaching
 • Stimuleren tot bewegen en voedingsadviezen
 • Creëren zelfsturende teams
 • Inzetbaarheidsgesprekken en gezondheidsscans
 • Etc.

Neem contact met ons op wanneer er een project binnen jouw bedrijf is, dat binnen de subsidienorm valt en waarvan de overheid dus bereid is de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.

Bel: 072 - 76 3 0 733 of mail h.zonneveld@easypersoneel.nl