Ziekmelding

De werknemer hoeft geen gedetailleerde informatie te verschaffen over de aard en oorzaak van zijn ziekte. De werkgever hoeft echter geen genoegen te nemen met een eenvoudige ziekmelding. De werknemer kan worden gevraagd welke stappen hij onderneemt om weer arbeidsgeschikt te raken. 

De werkgever kan de ziekmelding niet zonder meer weerleggen. Hiervoor moet hij een bedrijfsarts inschakelen. Het is goed om de bedrijfsarts voordat hij in gesprek gaat met de werknemer te informeren. De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven. 

Opvolgende ziekmeldingen
Let op: ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als 1 ziekmelding. De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag van de 1e ziekmelding.