Ziekmelding stel vragen

Maak het de werknemer bij de ziekmelding niet te makkelijk.

Stel minimaal vijf van de volgende vragen:

Wat is je verpleegadres, waar verblijf je? 
Via welk telefoonnummer ben je bereikbaar? 
Wat is er aan de hand (let op privacy)? 
Hoe gaat het nu met je? 
Waarom kun je niet komen werken? Wat heb je nodig om wel te komen? 
Welke werkzaamheden van jezelf zou je wel kunnen uitvoeren? Welke andere werkzaamheden zou je kunnen uitoveren? 
Heb je al contact gehad met de huisarts? 
Welke stappen heb je ondernomen of ga je ondernemen om beter te worden?  
Heeft jouw verzuim iets met het werk te maken? 
Wat kan ik voor je doen om te herstellen? 
Zijn er lopende werkzaamheden die moeten worden overgenomen? 
Wat staat er in jouw agenda? 
Wie moet er geïnformeerd worden? 
Wat wil je dat er aan jouw collega's wordt verteld? 
Wat is je verwachting omtrent je herstel? 
Wanneer denk je weer aan het werk te kunnen?  
Is er iemand aansprakleijk te stellen voor het verzuim? 

Spreek ook een volgend contactmoment af.