Verhalen loonschade

 

Als een werknemer zich ziek meldt, omdat een ongeluk of schade door derden is aangericht, dan kan de werknemer de verzuimkosten en eventuele andere schade op deze partij verhalen.