Opschorten loonbelating

Wanneer een werknemer zich niet houdt aan de verzuimregels, dan moet de werkgever de loonbetaling opschorten. Doet hij dit niet, dan kan het UWV WERKbedrijf na twee jaar een sanctie opleggen aan de werkgever (3e jaar loondoorbetalingsplicht).

De werknemer moet wel eerst worden gewaarschuwd, alvorens deze maatregel wordt toegepast. Hij moet de kans krijgen zijn re-integratieverplichtingen alsnog na te komen.