Deskundigenoordeel

Second opinion UWV WERKbedrijf

Zijn de werkgever en de werknemer het niet met elkaar eens, dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd.

Een deskundigenoordeel kan ook worden gevraagd om tussentijds te controleren of de werkgever voldoet aan zijn verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter en op het juiste spoor zit.

Ook wanneer de werkgever en de werknemer het beiden niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, is een deskundigenoordeel aan te bevelen