Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval moet direct bij de Arbeidsinspectie worden gemeld als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval.

Als de medewerker direct na een behandeling weer aan het werk of naar huis gaat, dan is er (meestal) geen sprake van ernstig letsel en hoef je geen melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Onder 'blijvend letsel' wordt bijvoorbeeld verstaan: amputatie, blindheid of chronische lichamelijke of traumatische klachten. Het gaat dus ook om psychisch letsel.

De werkgever kan een boete krijgen van de Arbeidsinspectie of aansprakelijk worden gesteld door de werknemer als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Zorg ervoor dat gereedschap goed wordt onderhouden en blijf er steeds op toezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Breng het regelmatig aan de orde in het werkoverleg.