Ouderschapsverlof

Ouders mogen tijdelijk minder gaan werken, om meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Het recht om ouderschapsverlof op te nemen is wettelijk vastgesteld. De Rijksoverheid vindt dat iedere ouder de kans moet krijgen om voldoende tijd te besteden aan de opvoeding van de kinderen. Volgens de wettelijke richtlijnen hebben ouders recht op minstens 3 maanden onbetaald verlof tot het kind 8 jaar is. Daarnaast zijn er allerlei internationale verdragen die de rechten van de ouders hebben vastgelegd.

Sinds 1 januari 2009 hebben ouders recht op ouderschapsverlof van 26 maal hun wekelijkse arbeidsduur. Voor 1 januari 2009 duurde ouderschapsverlof maximaal 13 maal de wekelijkse arbeidsduur. Heeft u voor 1 januari 2009 voor een kind al ouderschapsverlof opgenomen, dan heeft u voor dat kind recht op ouderschapsverlof van 13 maal uw wekelijkse arbeidsduur.

Medewerkers bouwen tijdens de uren van het ouderschapsverlof geen vakantiedagen op. Ze krijgen ook geen salaris voor de uren waarin ouderschapsverlof is opgenomen. Als de medewerker ziek wordt, betaalt u alleen de uren door waarin de medewerker zou werken.