Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat jouw werknemer kan opnemen als hij voor langere tijd voor een ernstig ziek kind, partner of ouder moet zorgen. Jouw werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof als hij hulp biedt aan zijn partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Per jaar mag jouw werknemer twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat hij werkt als zorgverlof opnemen. Hij blijft dus een aantal uren werken. Hij kan in overleg met jou het zorgverlof anders spreiden.

Het verlof eindigt als:

  • de duur van het verlof is verstreken
  • als de persoon voor wie jouw werknemer het verlof heeft opgenomen, overlijdt
  • als de persoon voor wie jouw werknemer het verlof heeft opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is.

Jouw werknemer kan in overleg met jou zijn verlof spreiden. Hij kan bijvoorbeeld zes weken voltijds verlof opnemen. Ook kan hij het verlof in gedeelten opnemen. Maar hij moet dit verlof binnen achttien weken opnemen.

Jouw werknemer vraagt langdurend zorgverlof schriftelijk aan bij jou. Hij doet dit minstens twee weken voor het verlof ingaat. Jij beslist binnen een week over zijn verzoek. Als je dat niet doet, gaat het verlof gewoon in op de datum die jouw werknemer heeft voorgesteld.

Je hoeft geen salaris te betalen voor de uren dat jouw werknemer langdurend zorgverlof heeft opgenomen. De uren dat hij blijft werken, worden wel doorbetaald. In uw cao of regeling met jouw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kun je andere afspraken maken. Je kunt bijvoorbeeld regelen dat je jouw werknemer voor de uren dat hij langdurend zorgverlof heeft al dan niet gedeeltelijk doorbetaalt.

Je kunt in overleg met ujow werknemer zijn langdurend zorgverlof stopzetten als hij ziek wordt. Als jouw werknemer ziek wordt tijdens zijn langdurend zorgverlof, betaal je jouw werknemer alleen door over de uren dat jouw werknemer tijdens zijn verlof zou werken. Je betaalt jouw werknemer over deze ziekte-uren ten minste zeventig procent van zijn salaris door. Als jouw werknemer voltijds zorgverlof heeft opgenomen, werkt hij niet. Hij ontvangt dan geen salaris, ook niet als hij in die periode ziek wordt.

Je kunt weigeren jouw werknemer langdurend zorgverlof te geven als zijn verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen brengt. Je moet hiervoor goede argumenten hebben. Je mag niet oordelen over de vorm van hulp die jouw werknemer biedt of de noodzaak van zijn hulp aan de zieke. Als jouw werknemer eenmaal verlof heeft, mag je het niet meer terugdraaien.

Hoeveel kortdurend zorgverlof je kunt opnemen, is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. Per 12 maanden kun je maximaal 2 maal het aantal uren opnemen dat je in een week werkt. Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun je per 12 maanden 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.