Kraamverlof

De echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren kind heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Je kunt dit verlof niet weigeren.

De echtgenoot of partner kan zelf beslissen wanneer deze het verlof opneemt. De periode waarin dit kan is wel beperkt:

  • Als het kind thuis wordt geboren, moet het verlof binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.
  • Als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, moet het verlof binnen 4 weken na thuiskomst van het kind opgenomen worden.

Medewerkers moeten zo snel mogelijk doorgeven wanneer ze het kraamverlof opnemen. De aangifte van de geboorte valt niet onder het kraamverlof. De tijd die nodig is voor deze aangifte valt onder calamiteitenverlof.

Je bent verplicht het loon gewoon door te betalen tijdens het kraamverlof.