Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat de medewerker kan opnemen als de medewerker onverwachts direct vrij van het werk moet nemen. Dit geldt voor noodgevallen en bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voorbeelden gebruik calamiteitenverlof
Zaken regelen rond een sterfgeval in uw familie.
Snel een oppas vinden of verzorging regelen voor een ziek familielid.
Een loodgieter regelen omdat de waterleiding thuis is gesprongen.
De partner bevalt.
Aangifte doen van de geboorte van een kind.

Ander kort verzuimverlof
Ander kort verzuimverlof valt ook onder de regeling calamiteitenverlof. Dit neemt de medewerker op als de medewerker bijvoorbeeld tijdens werktijd aangifte moet doen van de geboorte van een kind, als de partner moet bevallen of als de medewerker aanwezig moet zijn bij een hoorzitting.

Als de medewerker door een noodgeval of bijzondere persoonlijke omstandigheid niet op het werk kan komen, dan moet de medewerker zo snel mogelijk contact opnemen met de werkgever. De medewerker moet informeren hoeveel tijd hij/zij nodig denkt te hebben. De werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren, maar kan wel achteraf vragen aan de medewerker om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was.

De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de reden van het verlof. Soms is een paar uur voldoende. In een ander geval zijn een paar dagen noodzakelijk.

Als een thuiswonend kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en de medewerker onverwachts vrij 
moet nemen, dan is de eerste zorgdag calamiteitenverlof. Hierna moet een andere vorm van 
verlof worden opgenomen, het kortdurend zorgverlof.

Het kortdurend zorgverlof hoeft niet in een keer opgenomen te worden. In overleg met de medewerker kan het verlof ook in gedeelten worden opgenomen.