Adoptieverlof

Werknemers en mensen met een uitkering die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders.

De overheid vindt het belangrijk dat adoptieouders de gelegenheid krijgen om extra tijd met  hun gezin door te brengen. Daarom is het recht op adoptieverlof wettelijk vastgelegd.

Het adoptieverlof duurt 4 weken en moet in 1 aansluitende periode worden opgenomen. Als de medewerker meerdere kinderen tegelijk adopteert, kan deze maar 1 keer adoptieverlof opnemen.

Ook pleegouders hebben recht op adoptieverlof. Het kind moet dan bij de medewerker inwonen en er moet een pleegcontract zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de papieren van het bureau dat de pleegkinderen plaatst.

Medewerkers met adoptieverlof krijgen een uitkering van het UWV. Deze uitkering is in de meeste gevallen even hoog als het salaris. Tijdens het adoptieverlof bouwt de medewerker gewoon vakantiedagen op.

Je mag niet vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen. Wanneer een medewerker ziek wordt tijdens het adoptieverlof, loopt het verlof gewoon door.