Personeelsmarketing

Communicatie

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. De economie groeit en de vergrijzing neemt toe. De jonge aanwas, kan deze klap niet opvangen.
Marketing & communicatie is een tool dat wordt ingezet voor klanten, afnemers van producten. De markt waarop je je begeeft voor je producten, is vergelijkbaar met de arbeidsmarkt en zal steeds meer overeenkomsten vertonen.

Zoals je moeite moet doen om aan klanten te komen en deze tevreden te houden, zal een bedrijf zijn best moeten doen om aan personeel te komen en de werknemer binnen de poorten te houden. Het is gebruikelijk marketing & communicatiemiddelen in te zetten voor klanten. Niet dezelfde, maar vergelijkbare middelen kunnen ook worden ingezet voor het personeel. Belangrijk is het doel en de middelen op elkaar af te stemmen en te bedenken wat het verhaal is, dat verteld gaat worden.

Stappenplan

Stap 1
Wat wil je bereiken met interne communicatie

Stap 2
In kaart brengen van de interne communicatiemiddelen die er nu zijn

Stap 3
Welke boodschap wil het bedrijf overbrengen en hoe ga je daar creatief mee om

Stap 4
Onderzoeken of de huidige interne communicatiemiddelen kunnen voldoen aan dit doel

Stap 5
Invulling geven aan personeelsmarketing & communicatie

Doelen voor Personeelsmarketing & communicatie
Vertaling van organisatiekwaliteiten naar de werkvloer
Binden en boeien medewerkers 
Personeelsontwikkeling
Verhogen uitwisselbaarheid 
Etaleren van primaire, secundaire (en zelfs tertiaire) arbeidsvoorwaarden 
Tonen goed werkgeverschap, betrokkenheid bij werknemers die in een lastige situatie terecht zijn gekomen   

Etaleer deze verhalen
Spreekbuis voor nieuwe procedures
Aandacht voor kwaliteit, Arbo en milieu
Succesverhalen
Toekomstige ontwikkelingen 
Bedrijfscultuur
Sterke punten van het bedrijf 
Creëeren “wij-gevoel” 
Delen van kennis
Vastleggen van interne processen 
Nieuwe ideeën

Tips
Denk aan de behoeften van de medewerkers, wat willen zij?
Bedenk een pakkende uiting
Onderzoek wat het bedrijf het personeel te bieden heeft, waarin excelleert het bedrijf ten opzichte van andere werkgevers
Definieer het verhaal, wat wil je overbrengen
Laat de betrokkenheid spreken 
Breng het verhaal smeuïg
Laat mensen trots zijn op het bedrijf
Geen lef, geen lof
Durf op te vallen en te overdrijven, maar blijf tactisch
Onderbouw het verhaal met beelden
Gehoord worden door de medewerkers, boeien en binden

Corporate story
Definieer een corporate story, waar mensen zich aan op kunnen trekken. Wat maakt jouw bedrijf, jouw bedrijf? Geef de mensen een referentiekader. Mensen zijn veelal op zoek naar voorbeelden en zoeken vertrouwen.

Weet wat je werknemers weten en versterk hun verhaal. ‘Feed their need’.
Hoe meer openheid naar de medewerkers, hoe meer loyaliteit en betrokkenheid. Hierover moet vooral niet angstig gedacht worden; grote multinationals communiceren hun visie, strategie en missie zelfs op hun site. Er zijn altijd volgers, zolang je zorgt dat je voorop loopt, heeft men van concurrentie weinig te duchten en mogen ze best weten welke dromen het bedrijf heeft.

Bezieling ligt in het bereiken van een resultaat. Maak de mensen bewust van het resultaat, wat hun kwaliteiten en taakvervullingen betekenen voor het bedrijf.