Het nieuwe werken

Werken waar en wanneer de werknemer wil, het lijkt utopie, maar wordt werkelijkheid. Werkprocessen worden aangepast naar de wens van de werknemers. Grote bedrijven zien de noodzaak hiervan in en hebben hierover al concrete afspraken gemaakt.

Personeel binden & boeien
De komende jaren gaan veel mensen met pensioen. Dit wordt onvoldoende aangevuld door de aanwas van jong personeel. De economie trekt aan. De krapte op de arbeidsmarkt wordt heftiger dan deze ooit is geweest. Een werkgever moet alles in het werk stellen om zijn personeel te behouden en nieuw personeel te werven. Wanneer het bij een werkgever niet mogelijk is de eigen arbeidstijden en –plaats te bepalen en bij de concurrentie wel, dan wordt het lastig om de mensen binnen de poorten te houden of nieuw personeel te werven.

Passen
Net zoals het niet voor elke functie mogelijk is, zal het Nieuwe Werken niet bij elke werknemer passen. Hij die gewend is om elke ochtend op dezelfde tijd in de auto te stappen, met het krantje van die dag en het pakje brood, om vervolgens om 17.00 uur weer huiswaarts te keren, zal het Nieuwe Werken niet eenvoudig in het systeem zijn in te passen.

Resultaatgericht werken
Personeel zal meer worden aangestuurd op meetbare resultaten. Het is nu al vreemd om 5 dagen in de week 8 uur per dag op de werkvloer aanwezig te zijn. Overwerk gaat tot het verleden behoren. De werknemer werkt wanneer het hem uitkomt en wanneer het nodig is. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt en duidelijke doelen gesteld. Het gaat er niet om wat een werknemer aan tijd investeert in zijn baan (input), maar op hetgeen hij oplevert (output). Het is verrassend hoe eenvoudig doelen kunnen worden gevonden. Voor elke functie. Juist in het MKB waar de lijnen kort zijn en personeel dus makkelijk bij te sturen, zou serieus kunnen worden nagedacht over Het Nieuwe Werken om de concurrentie met het grootbedrijf aan te kunnen.