Gratis loopbaanadvies

voor 45 plussers

Onze loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een ontwikkeladvies geven en daarvoor subsidie aanvragen, zodat wij hiervoor geen kosten in rekening brengen aan de kandidaten zelf. De subsidie staat open voor vijfenveertigplussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. 

Het doel van het ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen. De loopbaanadviseur vraagt de subsidie aan. Voor de kandidaat zelf is er geen administratieve rompslomp.

Programma

  • Intakegesprek van ongeveer 1,5 uur (kennis maken, uitspreken van vertrouwen voor een goede basis, doornemen van een vragenlijst, mogelijk wordt er huiswerk meegegeven).
  • Vervolggesprek van ongeveer 1,5 uur (opstellen stiuatieschets, persoonsprofiel en toekomstoriëntatie).
  • Afrondend gesprek van minimaal een uur, waarbij een persoonlijk ontwikkelplan wordt opgesteld.

Speciaal voor jou, omdat je gezond wil blijven werken en ook nog volop wil genieten van je pensioen!

Voorbeeld vraagstukken

  • Hoe ziet mijn werk er over tien jaar uit?
  • Houd ik mijn werk tot mijn AOW-leeftijd vol?
  • Bestaat mijn werk dan nog wel?
  • Hoe kan het werk leuk blijven?
  • Zijn er andere mogelijkheden?
  • Welke acties kan ik zelf ondernemen?

Wat is jouw persoonlijke vraagstuk?

Na het volgen van het ontwikkeltraject heb je een bruikbaar plan opgesteld dat jou meer inzicht geeft in jouw persoonliljke toekomstmogelijkheden. Je hebt een beter beeld van wat je kan en wil wat jouw mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend de AOW-leeftijd kan bereiken en daarna, als een even mee zit, gezond kan genieten van jouw pensioen.

Voor meer informatie, mail of bel naar 072-7630733 of mail Elise: e.visser@easypersoneel.nl.

Aanmelden voor Gratis loopbaanadvies.