Mediation

bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer, tussen werknemer en leidinggevende of tussen werknemers onderling. Vaak is het verstandig om te onderzoeken waar de irritaties vandaan komen en welke kwaliteiten over en weer wel worden gewaardeerd.

Wat is mediation?

Arbeidsconflicten kunnen worden opgelost via een gerechtelijke procedure. Daar zitten nadelen aan. Een procedure is openbaar en duurt vaak langer. Bij mediation werk je samen aan een oplossing op basis van wederzijdse belangen. Bij een procedure bepaalt de rechter. Het leidt meestal tot een winnaar en een verliezer. De mediator heeft  een onafhankelijke rol en begeleidt bij onderhandelingen. Zij helpt de feitelijke, zakelijke en emotionele aspecten uit elkaar te halen. Waardoor er ruimte ontstaat voor een oplossing.

Door het oplossen van het conflict, kan ongewenste uitstroom worden voorkomen. Hierdoor blijft een waardevolle medewerker voor het bedrijf behouden.

Als het echt niet meer lukt samen?

Het lukt echter niet altijd om tot elkaar te komen. Soms is het voor beide partijen beter een punt te zetten achter de arbeidsrelatie. De mediator begeleidt dan bij de onderhandelingen. Alle afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarmee de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen.

Dit lijkt in het voordeel van de werkgever. We zien echter vaak dat het op termijn ook beter is voor de werknemer. Een carrière binnen het bedrijf is niet meer mogelijk. Een lange lijdensweg wordt voorkomen. Het moment is natuurlijk lastig. De medewerker wordt persoonlijk geraakt. Emoties gaan opspelen. De mediator helpt de feiten op een rijtje te zetten en de situatie zakelijk te bekijken. 

Droombaan

Het is niet leuk te horen dat je niet meer gewenst bent binnen het bedrijf. Onze loopbaanaadviseur staat even stil bij dit rouwproces. Als snel wordt uitgekeken naar nieuwe kansen. Misschien wordt het tijd het roer volledig om te gooien. Misschien leidt dit zelfs tot een droombaan.

Resultaat

Er is samen gewerkt aan een oplossing, dat betekent meer voldoening en een betere acceptatie.

Onze mediatior lost ook uw arbeidsconflict op!

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.