Kosteloos loopbaanadvies

voor 45 plussers

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers uit een aantal beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor subsidie aanvragen. Speciaal voor werknemers die gezond willen blijven werken en ook nog volop willen genieten na hun pensioen. 

Voorbeeld vraagstukken

Hoe ziet het huidge werk er over tien jaar uit?
Is het huidige werk tot de nieuwe AOW-lkeeftijd vol te houden?
Bestaat mijn werk dan nog wel?
Hoe kan het werk leuk blijven?
Zijn er andere mogelijkheden?
Welke acties kan ik zelf ondernemen?

 
Het doel van het ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen.

De loopbaanadviseur vraagt de subsidie aan. Voor het bedrijf en de medewerker is er geen administratieve rompslomp.

Programma

Intakegesprek van 1,5 uur (kennis maken, vertrouwen uitspreken, doornemen van een vragenlijst, mogelijk wordt er huiswerk meegegeven).
Vervolggesprek van 1,5 uur (opstellen stiuatieschets, persoonsprofiel en toekomstoriëntatie).
Afrondend gesprek van minimaal een uur, waarbij een persoonlijk ontwikkelplan wordt opgesteld.

 
Na het volgen van het ontwikkeltraject heeft de medewerker een bruikbaar plan opgesteld dat hem of haar meer inzicht geeft over de toekomst. De medewerker heeft een beter beeld van wat hij of zij wil, kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij of zij werkend de AOW-leeftijd kan bereiken.

Voor meer informatie, mail of bel naar 072-7630733 of e.visser@easypersoneel.nl

Deelnemers

Medewerkers voor wie de subsidie open staat zijn vijfenveertigplussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn in één van de volgende beroepsgroepen:

Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
Cateringmedewerkers
Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra en detailhandel
Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
Schoonmakers
Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Vijfenveertigplussers die al werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunen doen, of waarvoor er een ontslag/reorgansiatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.