Functioneringsgesprekken

en beoordelingsgesprekken

Als mensen weten waarnaar ze streven, dan putten ze daar energie en enthousiasme uit; en als mensen weten wat er van ze wordt verwacht, dan begrijpen ze wat ze daarvoor moeten doen.

We pakken dit praktisch aan en starten met het ontwikkelen van heldere functieomschrijvingen, waarin functiedoelen worden opgenomen. Eén keer per jaar begeleiden we bij een functionerings- / beoordelingsgesprek, waarin persoonlijke doelen worden afgesproken. Daarnaast wordt na een half jaar een evaluatiegesprek ingepland. Heeft de medewerker zijn doelen gehaald, dan is hij waardevol voor het bedrijf en komt hij eventueel in aanmerking voor extra beloning, mits het bedrijfsresultaat dat toelaat. Heeft hij er niets van gebakken, dan levert het hem ook niets op. Als het functioneren niet verbeterd, wordt er dossier opgebouwd om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter.

Dit levert het op: 

  • Medewerkers functioneren optimaal en dragen bij aan het doel van de organisatie.
  • Een eenvoudig en werkbaar personeelsbeleid, volledig afgestemd op het bedrijf.
  • Meer tijd voor jezelf om met zaken bezig te zijn die er écht toe doen.
  • Werknemers worden waardescheppers, in plaats van kostenposten.
  • Prestaties van medewerkers vastgesteld in meetbare resultaten.
  • Een basis om te sturen, te beoordelen en af te rekenen.
  • Professionele functieomschrijvingen en een prestatiegericht beoordelingssysteem.
  • Dossiervorming voor ontbinding door de kantonrechter.
  • Een methode om gewenste uitstroom te stimuleren en ongewenste uitstroom te beperken.

Functieomschrijvingen
In resultaatgerichte functieomschrijvingen wordt duidelijk gemaakt wat het doel van de functie van elke medewerker is en welke toegevoegde waarde deze heeft. Daarbij wordt helder gemaakt wat de werkgever verwacht van zijn medewerkers en of dit klopt met het beeld dat de werknemers zelf hebben. Natuurlijk worden de werkgever en de werknemers betrokken bij deze analyse. Actieve input is onontbeerlijk. Alle functies worden in kaart gebracht en aan elke functie wordt een heldere omschrijving gekoppeld.

Het ontwikkelen van een beoordelingssysteem
Open en alerte medewerkers brengen het bedrijf op een hoger plan, zodat kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen. Met een juist beoordelingssysteem wordt hier naar toe gewerkt. Er wordt een methode voor effectieve beoordeling van de werknemers ontworpen waarbij resultaatgerichte doelen worden afgesproken. Het systeem werkt alleen goed wanneer de werkgever goed wordt begeleid bij de implementatie en geadviseerd wordt hoe hij het systeem goed kan gebruiken bij functionerings- en beoordelingsgesprekken, zodat meetbare en realistische doelen worden gesteld aan het personeel.

Het ontwerpen van een beloningssysteem
Onderzocht wordt of de beloningen binnen het bedrijf marktconform zijn. Daarnaast wordt gekeken of er lijn zit en of dit kan worden gevangen in een systeem. Elk jaar wordt een salarisverhoging verwacht, wij adviseren hoe daarmee professioneel kan worden omgegaan. Een goed beoordelingssysteem vormt daarbij een stevig fundament. Wij zorgen voor een helder beloningssysteem, uiteraard gericht op resultaat en groei.

Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.