Verzuimteam.nl

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

ESF 2014-2020 voor bedrijven en instellingen

Al een tiental klanten hebben wij mogen adviseren en begeleiden bij de implementatie van het advies, waarbij gebruik werd gemaakt van de subsidie-regeling. Er zijn legio mogelijkheden.

Zo vormden wij voor een klant een ouderenbeleid voor met name fysiek zware functies, bij een andere klant begeleiden wij bij beoordelingsgesprekken en ontwikkelden wij persoonlijke ontwikkelplannen waardoor medewerkers meer resultaatgericht worden aangestuurd. In een recent traject voerden wij een Preventief Medisch Onderzoek uit en werd aanvullend geadviseerd door de loopbaancoach inzake waarbij werd doorverwezen naar de loopbaancoach om te spreken over onderwerpen als plezier in het werk, gezondheid, werk-/privé balans, werk op korte en lange termijn etc. 

Aanvraag

De eigen investering bedraagt minimaal € 6.000,-- tot € 12.500,--. De andere helft wordt gesubsidieerd door de overheid. Easy Personeel wordt betrokken bij het advies én bij de implementatie. Het aanvragen van de subsidie en het indienen van de declaratie wordt geheel door ons verzorgd indien gewenst. De subsidie kan in enkele weken per jaar worden aangevraagd, welke door het ministerie worden aangewezen. De subsidie is voor alle door ons ingediende projecten ook daadwerkelijk toegekend.

Projecten

Je kan bijvoorbeeld denken aan:

 •  functionerings-beoordelingsgesprekken
 • Resultaatgericht aansturen v
 • meetbare afspraken met medewerkers.
 • Dossiervorming
 • Loopbaanscans met persoonlijkheidstesten
 • Gezondheidsonderzoek PMO
 • Terugdringen ziekteverzuim
 • Ontwikkelen ouderenbeleid
 • Gezond en veilig werken
 • Bevorderen leercultuur
 • Stimuleren van interne mobiliteit,
 • Benutten van talenten
 • Persoonlijke coaching
 • Inzetbaarheidsgesprekken
 • Gezondheidsscans
 • Etc.
Vrijblijvend kennis maken? Neem contact op!