Dossiervorming

Dossieropbouw

Ontslag van een disfunctionerende medewerker is sinds 1 juli onmogelijk zonder goed dossier. Rechters wijken niet af van de nieuwe wetgeving. Als een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden vanwege disfunctioneren, moet goed dossier zijn gevormd.

Wanneer u niet weet waar u moet beginnen, dan helpt Easy Personeel graag.

Arbeidsrechtjurist Margit Eijsenga, auteur van ‘Dossieropbouw en ontslag’ heeft deze checklist gemaakt:

 • scholing
 • actuele functieomschrijving
 • hanteer objectieve maatstaven in gedragsregels
 • voer functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken tijdig en regelmatig
 • maak van die gesprekken, en van andere relevante gebeurtenissen, een verslag
 • hou in de gaten of elen werknemer ziek is of een gebrek heeft
 • breng slecht nieuws tijdig
 • zeg concreet, onderbouwd met voorbeelden, waarom iemand niet voldoende functioneert 
 • maak een verbeterplan bij slecht functioneren
 • ondersteun de werknemer bij het uitvoeren van het verbetertraject en biedt hiertoe specifieke scholing aan
 • evalueer het verbetertraject en formuleer duidelijke vervolgstappen
 • spreek medewerkers bij wangedrag altijd aan
 • houd contact met een zieke medewerker en maak tijdig een re-integratieplan
 • blijf altijd netjes, ook in brieven en e-mailverkeer
 • geef waardering en complimenten, maar alleen als deze echt verdiend zijn
 • kom uw afspraken na
 • laat u adviseren.

 Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.