Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

28-10-2018, Helma Zonneveld

mer kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze werknemer heeft recht op transitievergoeding. Het UWV compenseert deze vergoeding aan werkgevers.

Doordat werkgevers werden verplicht transitievergoeding te betalen bij het beëindigen van het dienstverband na twee jaar ziekte, kozen veel werkgevers voor een "slapend" dienstverband. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft. De loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar ziekte, mits het UWV oordeelt dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Dit was een onwenselijke situatie die door de rechter echter wel werd gehonereerd. Deze oordeeld dat de werkgever niet kon worden verplicht het dienstverband te beëindigen.

Compensatie met terugwerkende kracht

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever die transitievergoeding heeft betaald (bij het beëindigen van het dienstverband na twee jaar ziekte) compensatie aanvragen. Dit moet hij doen binnen 6 maanden nadat de vergoeding is voldaan. 

De compensatie geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat transitievergoedingen voldaan tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 ook voor compensatie in aanmerking komt. De aanvrag moet dan vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. 

Stukken ter onderbouwing

Ter onderbouwing heeft u de volgende stukken nodig:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst
  • bewijzen van beëindiging (ontslagvergunning, ontbindingsbeschkking kantonrechter, vaststellingsovereenkomst)
  • loonstroken gedurende het ziekteverzuim
  • onderbouwing transitievergoeding
  • betalingsbewijs