Wijzigen arbeidsvoorwaarden

juridische en praktische benadering

Een werkgever heeft diverse mogelijkheden de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Gekozen kan worden voor een juridische aanpak, een praktishe aanpak werkt vaak beter.

Juridisch

Wanneer een wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan hierop een beroep worden gedaan. Er moet dan wel een zwaarwichtig bedrijfsbelang te zijn, waardoor het belang van de werknemer moet wijken.

Is er geen wijzigingsbeding overeen gekomen, dan kan een beroep worden gedaan op artikel 7:611 van het BW. De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en als een goed werknemer te gedragen. De werknemer moet op redelijke voorstellen van de werkgever inzake gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief ingaan en alleen afwijzen wanneer dit redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden.

Praktisch

Gerbuik deze wetgeving als basis. Maak een plan en verzamel meerdere redenen voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Inventariseer de beschikbare middelen. Betrek / informeer medewerkers, een personeelsvertegenwoordiging of een OR. Zorg voor openheid en goede communicatie. Probeer draagvlak te creëren. Behoud ruimte voor onderhandeling of geef keuzemogelijkheden.

Bundel de redenen om tot wijziging te komen. Versobering ivm bedrijfseconomische omstandigheden, de werkkostenregeling die moet worden ingevoerd, een beter pensioen kan goedkoper worden geregeld, verbeteren van de bedrijfsvoering, aanpassing van functies, voorkomen van ontslag etc.

Denk aan creatieve oplossingen zoals thuis werken, minder dagen werken (zelfde uren), een cafetariasysteem (ieder kiest wat voor hem belangrijk is). 

Probeer de nieuwe arbeidsvoorwaarden niet al te rigoureus in te voeren. Denk aan een op-/afbouwregeling, een glijdende schaal als gewenning. Een termijn van twee jaar wordt juridisch vaak geaccepteerd.

Een werknemer moet ingaan op een redelijk voorstel van de werkgever. Accepteert hij dat niet, dan kan het loon worden ingehouden, de medewerker kan worden geschorst en er kan ontslag volgen. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat de meerderheid wel akkoord is gegaan. Voor de enkele dwarsligger, kan dit soort maatregelen treffend werken.

 Een kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Neem gerust contact met ons op.